Samling og Arkiv

Kvinnesakslegenden Betzy Kjelsberg og hennes familie bodde til leie i Cappelengården i 1890-årene. Fra høyre: Otto, Betzy og ektemannen Oluf med Thor på fanget.

 

Under: Smithestrøm omkr. 1900. Foto Christian Skamarken.

Trafo for Drammens Elektrisitetsverk 1940, Bjarne Thinn Syvertsen.

Beskrivelse av Jarlsberg Verk i 1783. Christen Hichman.

SAMLING OG ARKIV

 

Jeg har en omfattende samling med utgangspunkt i lokalhistorie og bygningshistorie. Min samling omfatter

 • Foto
 • Arkitekturtegninger
 • Dokumenter

 

 

FOTOSAMLING

Omfatter over 100 000 bilder (digitale, glassplater, s/h-negativfilm, fargedias og s/h-papirkopier). Motivene dekker i hovedsak følgende emner:

 • Dagligliv, arbeidsliv og næringsliv i Drammen 1865-1960.
 • Gatepartier, bygninger og bymiljøer i Drammen 1865-d.d.
 • Bygninger og bygningsmiljøer i Buskerud generelt, og spesielt kommunene Drammen, Hol, Hole, Hønefoss/Ringerike, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker 1969-dd.


Samlingen omfatter bl.a. fotoarkiver etter fotograf Hans Christian Christoffersen (1882-1962) og fotoamatøren David Granli (1885-1958) samt mitt eget fotoarkiv (1965-dd.).

 

 

Jeg selger bilder når de inngår i profesjonelle oppdrag. Jeg tar ikke i mot private bestillinger.

 

 

 

ARKITEKTURTEGNINGER

Arkitekturtegninger utført av profesjonelle arkitekter og skolerte byggmestere. De viktigste er:


 • Bjarne Thinn Syvertsens kontor (1926-1973) med over 1100 oppdragsnummer, hvorav 238 villaer og mindre bolighus og 69 offentlige bygg. Bjarne Thinn Syvertsen (1895-1962) ledet kontoret fram til 1962 og sønnen Chris(tian) de siste 11 årene. I tillegg til et komplett arkiv av oppdragstegninger med tilhørende korrespondanse, består BTS-arkivet av noen av arkitektenes elevarbeider.
 • Harald Steenbergs tegneoppdrag (1898-ca. 1920). Tegnearkivet omfatter både hus byggmesteren selv har oppført, men også tegninger av hus oppført av andre. HS-arkivet er neppe komplett, men omfatter 81 oppdrag.

 

DOKUMENTER

Dokumentsamlingen omfatter:


 • Eldre bygninger i Drammen med vekt på bygningshistorie.
 • Personalhistorie knyttet til Drammen.
 • Lokalhistorisk arkiv for Drammen. Her inngår også bedrifts- og institusjonshistorie.
 • Bygningshistorie generelt.
 • Saksarkiv for egne oppdrag innen kulturvern, bygningshistorie og lokalhistorie.
 • Kart og illustrasjoner fra/om Drammen/Buskerud, bl.a. deler av Karin Pihls arkiv.

 

 

TILGJENGELIGHET

 Arkivet er privat og ikke tilgjengelig for andre brukere. Seriøse forespørsler fra forskere/institusjoner mottas og besvares i den grad kapasiteten tillater.