Bøker og Artikler

 

BØKER OG ARTIKLER

 

Jeg har på oppdrag skrevet, redigert, produsert og utgitt en rekke bøker og utallige artikler med bygningshistoriske og lokalhistoriske temaer. Mange av disse publikasjonene er utgitt av oppdragsgiver, men en del er utgitt på eget forlag (Brakar AS og Jo Sellæg AS).

 

Jeg har også redigert og utgitt bøker skrevet av andre forfattere. Omkring 150 av mine lokalhistoriske artikler er gjengitt i tidsskriftet Rundt om Drammen i løpet av min redaktørtid 1988-2002.

 


EGNE BØKER

og bøker skrevet sammen med andre:

 

 • Drammen havn skapte byen. Om havna og havneutviklingen gjennom 633 år, og om de mange skipsverft og virksomheter som var knyttet til havna. Drammen Havn/Z-forlag 2021.
 • Jarlsberg Verk – Christen Hichman og industrieventyret på Konnerud 1777-1789 (sammen med Erik Bjørløw-Larsen og Per Jostein Sagvolden). Konnerud Rotary Klubb 2018.
 • Drammen – blott til lyst. Drammensernes lystgårder og landsteder 1700-1860. Boken beskriver 78 eksisterende og tapte sommerhus – fra de minste til de største. Jo Sellæg 2014.
 • Hus i Gulskogen bydel - kulturminnerapport om verneverdige hus og bygningsmiljøer i deler av Strømsgodset i Drammen. Byplankontoret i Drammen kommune 2014. Digital utgave.
 • Fossum Verk og hus – om Norges eldste bedrift, om Løvenskioldfamilien og ikke minst om en av landets største og mest elegante privatboliger. Løvenskiold-Fossum 2012.
 • Drammen – by i utvikling gjennom 400 år (redaktør og hovedforfatter). Om byens fysiske utvikling, byplanlegging, arkitekter og arkitektur. Brakar 2010.
 • Bjarne Thinn Syvertsen og den moderne arkitekturen (sammen med Einar Sørensen og Åsmund Thorkildsen). Om en av landets viktige modernistiske arkitekter. Labyrinth Press 2008.
 • Ulefos Hovedgaard – først og fremst. Bygnings- og eierhistorien til landets fremste og mest markante empirehus. Telemark Museum 2007.
 • Hus i Hønefoss. Byutvikling, byggeskikk og kulturminner. Ringerike kommune 2007.
 • Drammen bad – en ren fornøyelse. Drammens badehistorie med vekt på Drammen Bads historie gjennom 100 år. Drammen kommunale bad 2003.
 • Konnerudverket – bergverket i Drammen (sammen med Erik Bjørløw-Larsen). Lokalsamfunnet på Konnerud med vekt på stedets bergverk, industrihistorie og møllevirksomhet. Brakar 2002.
 • Sølvveien - landets første kongevei. Kongeveien fra Kongsberg til Hokksund og Bragernes med forlengelse til Christiania. Statens vegvesen Buskerud 2002.
 • Fra masken til ilden. Drammens teaterhistorie og Drammens Teaters historie gjennom 200 år. Drammens Teater 2000.
 • Klubben i Drammen. Drammens selskapshistorie 1799-1999 og spesielt om selskapsklubben St. Olav. St. Olavs Klub 1999.
 • Veg på kryss og tvers i Buskerud. Fylkets veihistorie med vekt på de siste hundre år. Statens vegvesen Buskerud 1999.
 • Fra tømmer til høyteknologi. Drammens næringslivs historie. Drammen Næringslivsforening 1847-1997. DNF 1997.
 • Hus for folk flest. Sosial boligbygging i Drammen. Drammen Boligbyggelag 1946-1996. DBL 1996.
 • Buskeruds Amt er blitt hendelsesrikt. Historisk introduksjon til Buskerud fylke og 20 kommuner med vekt på det typiske og overraskende. Buskerud fylkeskommune 1994. Ny utgave 3 språk 2000.
 • Drammen - det var en gang (sm/Tor Adler Knudsen). Intro til Drammens historie. Brakar 1994.
 • A/S Elektrisk Produktion 1918-1993. En pionerbedrift i elektrisk materiell. EP 1993.
 • Drammen – der folk møtes (sm/ Tor Adler Knudsen). Byens historiske møteplasser. Brakar 1993.
 • Drammen - kort og godt (sm/ Tor Adler Knudsen). Drammen på gamle postkort. Brakar 1992.
 • Banken i byen. Lokal sentralbankhistorie med folkelige innslag. Norges Bank i Buskerud og Vestfold 1838-1988. Norges Bank 1988.
 • Speiderhåndboka. Håndbok for speidere. Norsk Speiderforbund 1982.
 • Speiderguttboka (redaktør). Håndbok for speidere. Norsk Speidergutt-Forbund 1974.

 

 

ANDRE LOKALHISTORISKE BØKER

redigert, produsert og utgitt på forlaget Brakar AS.

 

 • Nils Zimmermann: Trikken i Drammen 1909-1967. Brakar 2009.
 • Jan Helmen/Nils Zimmermann: Trikken og andre gode busser i Drammensområdet. Brakar 2004.
 • Tor Adler Knudsen: Timer i Drammen. Brakar 2001.
 • Aksel Oddvar Olsen: Stubber om gubber og Tangenramp. Brakar 1999.
 • Audun Knappen: Motstandskamp og krigsseilas. Drammen, Skoger, Lier 1940-45. Brakar 1998.
 • Kai Hunstadbråten: Blaafarveværket. Brakar 1997.
 • Ludvig Throndsen: Drammensere anno den gang. Brakar 1995.
 • Gunhild Ramm Reistad: Betzy Kjelsberg og Drammen. Brakar 1994.