Velkommen

LYKKEN ER Å DELE FRODIG FORTID MED ANDRE

Rokokkotrappen blomstrer i møte med klassisisme og pseudo-rokokko på Smithestrøm. Foto Devegg Ruud.Jeg kjenner Drammens historie og ikke minst byens hus. Kunnskapen formidler jeg gjennom mine bøker og artikler, podkasten Historiske Drammen og 149 Blå skilt. For 40 år siden lanserte jeg byvandringer i Drammen og har gjennom flere hundre vandringer åpnet byhistorien for tusenvis av interesserte. Mine 46 forskjellige foredrag har også vært populære trekkplastre gjennom 50 år.AKTUELT NÅ

REGULERINGSPLANEN FOR GODSLØKKA

 

Byggingen av Bane Nors nye vestfoldbane tangerer Smithestrøms hage og har gitt oss rystelser, støy, støv, eksos og våkenetter gjennom flere år. Nå er en tospors jernbane endelig begravd i en kulvert opptil 20 meter under bakkenivå, og det arbeides med å tilbakeføre terrenget. Området mellom Smithestrøms hage og Nybyen skal bli ny bydelspark - og den bør få navnet Smithestrøm park.


En reguleringsplan skal trekke opp rammene for bygging av 700 leiligheter på området som for 115 år siden ble bygd for å håndtere NSBs frakgodsavdeling. Reguleringsplanen for "Godsløkka" vil ha betydning for våre planer om å tilbakeføre og oppgradere den historiske hagen på Smithestrøm.

 


Desemberbildet fra 2022 viser nedre del av kulverten fra der Vestfoldbanen forlater Randsfjordbanen og svinger inn mot Strømmorenen. Bildet er tatt fra loftet på Smithestrøm i retning Bragernes sentrum. I forgrunnen skimtes konturene av lysthuset fra Sofienberg nederst i vår hage. Foto Anna Helene Stampe Sellæg.